Nurettin Yıldız Hoca’nın Bazı Yanlış Anlaşılmaya Müsait İfadelerine Cevaplar

Nureddin Yıldız Hocamız, bir İslam âlimdir. Ancak Risâle-i Nur hakkında bilerek veya bilmeyerek suizan celb edecek açıklamalar yaptığından ilmî bir şekilde tashih edilmeleri gerekmektedir. Biz de bu ihtiyaca binaen bazı izahlarını gözden geçirmesini istedik. Kardeşlerimizin istirhamlarını geri çevirmek olamazdı. Herkes bilmelidir ki, Bedîüzzaman, müslüman fertler ve cemâ’atler arasında birlik ve beraberliği…

Continue reading

Kösem Sultan ve Kadınlar Saltanatı

Kösem Sultan ve Kadınlar Saltanatı Son zamanlarda Muhteşem Rezalet diyebileceğimiz ve Kösem Sultan adını taşıyan dizi sebebiyle, konuyla alakalı gelen sorulara hakikatleri ifade eden bir cevap verelim dedik. Evvela, bu dizideki anlatılanlar tamamen, yalan ve iftiralara dayalı şeylerdir. Hedef Osmanlı devletini ve dolayısıyla İslamiyet’i karalamaktır. İkinci olarak, konuyla alakalı özet…

Continue reading

Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman Olamaz; Paris Saldırganları da Gerçek Müslüman Olamazlar

Dünyayı sarsan ve sadece Fransa halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen terör hadisesini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İslam hoşgörü dinidir; insanı en kıymetli varlık olarak kabul eder; ma’sum insanlara karşı yapılan tecavüz ve hücumları büyük günahlar arasında sayar. Nitekim bahsini ettiğimiz Kur’an ayeti bunu haykırmaktadır: ‘Kim bir başka canı öldürmek…

Continue reading

A Muslim cannot be a terrorist; a terrorist cannot be a real Muslim; the attackers in Paris cannot be real Muslims

A Muslim cannot be a terrorist; a terrorist cannot be a real Muslim; the attackers in Paris cannot be real Muslims We condemn all bloody and remorseless deeds and want to remind everybody that it is more dangerous to do similar deeds. We would like damn severely the terrorist attacks…

Continue reading

“Osmanlı Kânûnnâmeleri Ve Hukûkî Tahlilleri” adlı eserimizin X. Cildi Yayınlandı

“Osmanlı Kânûnnâmeleri Ve Hukûkî Tahlilleri” adlı eserimizin X. Cildi “İşte, kâ’be-i saadetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın Hacer-ül Esved’i, Kâ’be-i Mükerremedir; ve dürret-i beyzası, Ravza-i Mutahhara’dır; Mekke-i Mükerreme’si, Ceziret-ül Arab’dır; Medine-i medeniyet-i münevveresi, tam hürriyet-i şer’iyeyi tatbik eden Devlet-i Osmaniye‘dir.(Münazarat, 72). “Osmanlı Kânûnnâmeleri Ve Hukûkî Tahlilleri” adlı araştırma serimizin X. Cildine de bizi…

Continue reading

“Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Said Nursî ve İlmî Şahsiyeti” adlı eserimizin BEŞİNCİ CİLDİNİ TAKDİM EDERKEN

“Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Said Nursî ve İlmî Şahsiyeti” adlı eserimizin Beşinci cildini tamamlamaya muvaffak eden Allah’a hamd ve O’nun şanlı Peygamberi ile ashâbına salat ü selam olsun. Kitabın bu cildi Bedîüzzaman’ın 1949-1957 yılları arasındaki hayatını ve daha önemlisi de bu dönem Cumhuriyet tarihini doğrudan ilgilendirmektedir. Bedîüzzaman’ın 2.12.1949 günü Emirdağ’a getirilişinden…

Continue reading

Bir Nur talebesinden Eli Kalem Tutanlara ve Devlet Adamlarına Açık Mektup

OSMANLI DEVLETİNİN ÜÇ SACAYAĞI VARDI: CAMİ, TEKYE VE MEDRESE Şunu ifade etmekte zaruret vardır ki, 600 sene Osmanlı devletini bütün hü-cumlara ve haçlı seferlerine karşı ayakta tutan, üç sacayağı bulunmaktaydı: Cami, Tekye ve Medrese. Ne zaman bu üçü arasında ve özellikle de medrese ile tekye arasında ihtilâf olmuşsa, Osmanlı Devleti…

Continue reading

Risale-i Nur’un tahrif edildiği iftirasına cevaplar.

Akit Gazetesi’nin “Risale-i Nur’da büyük tahrifat” başlıklı haberi Nur talebeleri tarafından büyük bir infialle karşılandı. Benzer iddialar geçmişte de gündeme getirilmek istenmiş ancak Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Abdülkadir Badıllı ağabeyin ayrıntılı çalışması ile yalanlanmıştı. Prof. Ahmet Akgündüz, Badıllı ağabeyin çalışmasını tekrar hatırlattı. Aynı cevabı “Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi” adlı…

Continue reading

AVRUPA’DAKİ İSLAMÎ HİZMETLER VE BİZE DÜŞEN VAZİFELER

Değerli Arkadaşlar! Rotterdam İslam Üniversitesi Erdebil Konferans Salonunda 24 Kasım 2013 günü düzenlenen, başta Bediüzzaman Hazretlerinin kıymetli talebesi Mu’azzez Ağabeyimiz Abdullah Yeğin olmak üzere 22 Avrupa Devleti’nden ve Türkiye’d…en 250’ye yakın katılımcının hazır bulunduğu toplantıda, açılış konuşması olarak sunduğum tebliğimdir. AVRUPA’DAKİ İSLAMÎ HİZMETLER VE BİZE DÜŞEN VAZİFELER Evvela; Avrupa’da netice…

Continue reading

Sakın, sakın, sakın! Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz

Muhterem Kardeşlerim; Sakın, sakın, sakın! Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Şualar ( 499 ) Son zamanlarda Dershane meselesi gündemi ve zihinleri allak bullak etti. Birileri ifrat ve tefrit derelerinde dolaşıyor. Benden fikrimi soruyorlar. Ben eğitim uzmanı değilim. Ancak genel manada bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Evvela: İslam…

Continue reading