ROTTERDAM İSLAM ÜNİVERSİTESİ 2016-17 AKADEMİK YILINA ÖNEMLİ MESAJLAR VEREREK BAŞLADI.

·         İslam’a ve Müslümanlara karşı gitgide artacak bir savaş vardır ve İslamofobi Avrupa’da tahrik edilmektedir. Bütün bunlar Avrupa değerleri ve normları açısından bir utanç sebebidir. Biz bu kirli sözleri ve hücumları dinlemeyeceğiz ve Kur’an’ın şu beyanına kulak vereceğiz: “Barış her zaman daha iyidir” ·        Bir İslam Üniversitesi ve Müslüman ilim…

Continue reading

“SÖZLER”İN FLEMENKÇE TERCÜMESİNİ (DE WOORDEN) TAKDİM EDERKEN

  IUR Press 694 sayfalık Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler adlı eserini, De Woorden adı altında ve 6 sene gayret göstererek, Flemenkçe neşrine muvaffak oldu. Bunu Mektûbât ve diğer büyük eserler inşallah takip edecektir. http://www.iurpress.nl/nl/home/38-de-woorden.html   IUR Press, Sözler adlı eserin Felemenkçe Tercümesini (De Woorden) okuyucuların ve ilim âleminin istifadesine takdim ederken,…

Continue reading

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA UYGUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR

  İsmet Özel ve benzeri edebiyat ve İslâmî İlimler fakiri insanlar, Risâle-i Nur Külliyatına itiraz değil ancak hakaret ediyorlar. Bediüzzaman’ın bir İslâmî İlimler allâmesi ve Osmanlı dâhisi olduğunu unutanlar, onun eserlerini, II. Meşrûtiyet’ten sonra yayılan ve Cumhuriyet döneminde kökleşen noktalama işaretleriyle vurmaya çalışıyorlar. Eğer Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâğat-ı Osmaniye ve…

Continue reading

Fâtih Sultân Mehmed İstanbul’u kılıç gücüyle mi aldı? İstanbul’da katliam yapıp şehri yakıp yıktı mı?

Fâtih Sultân Mehmed’in İstanbul’u kılıç gücüyle aldığı, başta Ayasofya’yı camiye çevirme olmak üzere, Hıristiyanlara ait mabedleri yok ettiği, şehirde katliam yaptığı ve en önemlisi de İstanbul’u yakıp yıktığı söylenmektedir. Bunlar doğru mudur? Hemen şunu ifade edelim ki, bu tür iddiaları, bizzat fethe katılan Bizans tarihçileri bile söylemeye cesaret edememiştir. Zira Fâtih…

Continue reading

İNTİHAL İDDİALARI, YERLİ VE YABANCI AKGÜNDÜZ MUHALİFLERİ TARAFINDAN SERVİS EDİLİYOR

Algemeen Dagblad’a (AD) göre benim PKK tabirimi “Genç Kürtler” olarak yorumladığı iddia edilen ve daima PKK’nin elemanlarına Hollanda’da destek veren Türkolog Prof. Dr. Zürcher, Ermeni Soykırımına inandığını inkâr etmiyor. Maalesef aynı ismi taşıdığımız Amsterdam Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ahmet Akgündüz ve nihayet Türkiye’den destek aldıkları Marksist ve PKK’nin yayın organlarında…

Continue reading

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN İSLAMİYET VE TARİHİMİZ AÇISINDAN TAHLİLİ

1.    KUVVETLER AYRILIĞI VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Günümüzde başkanlık sistemi deyince, başkan olacak şahsın, devletin üç erkini yani yürütmek, yasama ve yargı erklerini tek başına üstleneceği manası verilmektedir. Bu anlayış tamamen yanlıştır. Devletin üç temel fonksiyonu olan yasama (teşrî’), yürütme (icrâ) ve yargı (kazâ) görevini hangi organlarla ve nasıl yürüteceği, kuvvetler ayrılığı prensibi gereği,…

Continue reading

Nurettin Yıldız Hoca’nın Bazı Yanlış Anlaşılmaya Müsait İfadelerine Cevaplar

Nureddin Yıldız Hocamız, bir İslam âlimdir. Ancak Risâle-i Nur hakkında bilerek veya bilmeyerek suizan celb edecek açıklamalar yaptığından ilmî bir şekilde tashih edilmeleri gerekmektedir. Biz de bu ihtiyaca binaen bazı izahlarını gözden geçirmesini istedik. Kardeşlerimizin istirhamlarını geri çevirmek olamazdı. Herkes bilmelidir ki, Bedîüzzaman, müslüman fertler ve cemâ’atler arasında birlik ve beraberliği…

Continue reading

Kösem Sultan ve Kadınlar Saltanatı

Kösem Sultan ve Kadınlar Saltanatı Son zamanlarda Muhteşem Rezalet diyebileceğimiz ve Kösem Sultan adını taşıyan dizi sebebiyle, konuyla alakalı gelen sorulara hakikatleri ifade eden bir cevap verelim dedik. Evvela, bu dizideki anlatılanlar tamamen, yalan ve iftiralara dayalı şeylerdir. Hedef Osmanlı devletini ve dolayısıyla İslamiyet’i karalamaktır. İkinci olarak, konuyla alakalı özet…

Continue reading

Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman Olamaz; Paris Saldırganları da Gerçek Müslüman Olamazlar

Dünyayı sarsan ve sadece Fransa halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen terör hadisesini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İslam hoşgörü dinidir; insanı en kıymetli varlık olarak kabul eder; ma’sum insanlara karşı yapılan tecavüz ve hücumları büyük günahlar arasında sayar. Nitekim bahsini ettiğimiz Kur’an ayeti bunu haykırmaktadır: ‘Kim bir başka canı öldürmek…

Continue reading

A Muslim cannot be a terrorist; a terrorist cannot be a real Muslim; the attackers in Paris cannot be real Muslims

A Muslim cannot be a terrorist; a terrorist cannot be a real Muslim; the attackers in Paris cannot be real Muslims We condemn all bloody and remorseless deeds and want to remind everybody that it is more dangerous to do similar deeds. We would like damn severely the terrorist attacks…

Continue reading