MAJALLAH AL-AḤKĀM AL-‘ADLIYAH (AHMED AKGUNDUZ, مجلة الأحكام العدلية 

The Ottoman Civil Code, which is mentioned briefly as “Al Majalla” and its full name: “Majlah of Al-Aḥkām Al-‘Adliyah,” also called: “Al-Aḥkām Al-‘Adliyah,and Europeans call it “Royal laws regarding the state’s broadcasting of legal rulings and the legal rulings in the books of jurisprudence.” And assets in legal templates, based on…

Continue reading

ROTTERDAM İSLAM ÜNİVERSİTESİ 2016-17 AKADEMİK YILINA ÖNEMLİ MESAJLAR VEREREK BAŞLADI.

·         İslam’a ve Müslümanlara karşı gitgide artacak bir savaş vardır ve İslamofobi Avrupa’da tahrik edilmektedir. Bütün bunlar Avrupa değerleri ve normları açısından bir utanç sebebidir. Biz bu kirli sözleri ve hücumları dinlemeyeceğiz ve Kur’an’ın şu beyanına kulak vereceğiz: “Barış her zaman daha iyidir” ·        Bir İslam Üniversitesi ve Müslüman ilim…

Continue reading

“SÖZLER”İN FLEMENKÇE TERCÜMESİNİ (DE WOORDEN) TAKDİM EDERKEN

  IUR Press 694 sayfalık Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler adlı eserini, De Woorden adı altında ve 6 sene gayret göstererek, Flemenkçe neşrine muvaffak oldu. Bunu Mektûbât ve diğer büyük eserler inşallah takip edecektir. http://www.iurpress.nl/nl/home/38-de-woorden.html   IUR Press, Sözler adlı eserin Felemenkçe Tercümesini (De Woorden) okuyucuların ve ilim âleminin istifadesine takdim ederken,…

Continue reading

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA UYGUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR

  İsmet Özel ve benzeri edebiyat ve İslâmî İlimler fakiri insanlar, Risâle-i Nur Külliyatına itiraz değil ancak hakaret ediyorlar. Bediüzzaman’ın bir İslâmî İlimler allâmesi ve Osmanlı dâhisi olduğunu unutanlar, onun eserlerini, II. Meşrûtiyet’ten sonra yayılan ve Cumhuriyet döneminde kökleşen noktalama işaretleriyle vurmaya çalışıyorlar. Eğer Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâğat-ı Osmaniye ve…

Continue reading

Fâtih Sultân Mehmed İstanbul’u kılıç gücüyle mi aldı? İstanbul’da katliam yapıp şehri yakıp yıktı mı?

Fâtih Sultân Mehmed’in İstanbul’u kılıç gücüyle aldığı, başta Ayasofya’yı camiye çevirme olmak üzere, Hıristiyanlara ait mabedleri yok ettiği, şehirde katliam yaptığı ve en önemlisi de İstanbul’u yakıp yıktığı söylenmektedir. Bunlar doğru mudur? Hemen şunu ifade edelim ki, bu tür iddiaları, bizzat fethe katılan Bizans tarihçileri bile söylemeye cesaret edememiştir. Zira Fâtih…

Continue reading

Osmanlı Devleti, Bizans’ın bir kopyası mıdır? Bizans devlet müesseselerinin Osmanlı devlet müesseselerine etkisi var mıdır?

Bu iddia, tamamen, Batılı olan Busbecq gibi seyyâhların, Rambaud ve Gibbons gibi tarihçilerin, tıpkı İslâm Hukukunun Roma Hukukunun aynen devamı olduğuna dair iddialarda bulunan Müsteşrikler gibi, ileri sürdükleri, delilden mahrum bir iddiadır. Maalesef, bütün Osmanlı hukuk sistemi ve devlet teşkilâtı ile ilgili arşiv belgeleri, bu iddiaların tamamen hayalî ve esassız…

Continue reading

ÜMMET-İ MUHAMMED’İN DİRÂYETLİ ÂLİMİ VE NUR TALEBELERİNİN CESUR HOCASI MEHMED KIRKINCI

Mehmed Kırkıncı (d.1928-v. 2016, Erzurum ), büyük bir din âlimi ve müellif olup Nur Cemaati’nin önde gelen şahsiyetlerdendir. 1928 yılında, Erzurum merkeze bağlı Güllüce köyünde dünyaya geldi. Uzun yıllar ilim tahsilinde bulundu. Eski usul icâzet aldı ve çok talebelere icâzet verdi. 1955 yılında Bedîüzzaman Said Nursî ile Isparta’da tanıştı. Daha sonra Said…

Continue reading

PKK anayasasını yazan Hollandalıya Türkiyeden Ödül

PKK anayasasını yazan Hollandalıya Türkiyeden Ödül, Behiç Kılıç PKK, 1993 yılında çok mutlu olmuştu çünkü o tarihte Avrupalı efendileri kapsamlı bir manifesto yayınlayarak bu çetenin Türk topraklarında devlet kurabileceklerini ilan etmişlerdi! Bu manifesto, bir kitap görüntüsündeydi ve kitapta PKK çetesinin tedhişi yaydığı bölgelerde kendi polisi, kendi adliyesi, kendi belediyesi v.s.…

Continue reading

İNTİHAL İDDİALARI, YERLİ VE YABANCI AKGÜNDÜZ MUHALİFLERİ TARAFINDAN SERVİS EDİLİYOR

Algemeen Dagblad’a (AD) göre benim PKK tabirimi “Genç Kürtler” olarak yorumladığı iddia edilen ve daima PKK’nin elemanlarına Hollanda’da destek veren Türkolog Prof. Dr. Zürcher, Ermeni Soykırımına inandığını inkâr etmiyor. Maalesef aynı ismi taşıdığımız Amsterdam Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ahmet Akgündüz ve nihayet Türkiye’den destek aldıkları Marksist ve PKK’nin yayın organlarında…

Continue reading

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN İSLAMİYET VE TARİHİMİZ AÇISINDAN TAHLİLİ

1.    KUVVETLER AYRILIĞI VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Günümüzde başkanlık sistemi deyince, başkan olacak şahsın, devletin üç erkini yani yürütmek, yasama ve yargı erklerini tek başına üstleneceği manası verilmektedir. Bu anlayış tamamen yanlıştır. Devletin üç temel fonksiyonu olan yasama (teşrî’), yürütme (icrâ) ve yargı (kazâ) görevini hangi organlarla ve nasıl yürüteceği, kuvvetler ayrılığı prensibi gereği,…

Continue reading