Helal Gıda Meselesi ve Yaşanan Problemler

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü 1. Helal Gıda Problemi Ve Konuyla İlgili Sorular Helal kelimesi Arapça bir kelimedir ve haram teriminin karşılığıdır. Helal gıdadan bahsedebilmek için baştan şu unsurlar aranmalıdır. İslam Hukuku tarafından tüketimi Müslümanlar için yasaklanmış veya şer’i kesime göre kesilmemiş hayvan ürünlerini ihtiva etmememsi. İslam’a…

Continue reading

Peygamberimizin Insanliga Getirdikleri

I- GİRİŞ Kur’ân ‘ın nassıyla âlemlere rahmet olarak gönderilen bir zatın getirdikleri de, elbetteki beşeriyet için mutlak sâadet, rahmet ve hidâyettir. Biz bu sohbetimizde, manevî bir okyanus gibi ucu bucağı görülmeyen Resulüllah’a ait güzellikleri size arz etmekten âciziz ve ma’zûruz. Sadece bazı katrelerini aktararak “damla denize delâlet eder” sözünün muktezâsınca…

Continue reading