“Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Said Nursî ve İlmî Şahsiyeti” adlı eserimizin BEŞİNCİ CİLDİNİ TAKDİM EDERKEN

“Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Said Nursî ve İlmî Şahsiyeti” adlı eserimizin Beşinci cildini tamamlamaya muvaffak eden Allah’a hamd ve O’nun şanlı Peygamberi ile ashâbına salat ü selam olsun. Kitabın bu cildi Bedîüzzaman’ın 1949-1957 yılları arasındaki hayatını ve daha önemlisi de bu dönem Cumhuriyet tarihini doğrudan ilgilendirmektedir. Bedîüzzaman’ın 2.12.1949 günü Emirdağ’a getirilişinden…

Continue reading

Bir Nur talebesinden Eli Kalem Tutanlara ve Devlet Adamlarına Açık Mektup

OSMANLI DEVLETİNİN ÜÇ SACAYAĞI VARDI: CAMİ, TEKYE VE MEDRESE Şunu ifade etmekte zaruret vardır ki, 600 sene Osmanlı devletini bütün hü-cumlara ve haçlı seferlerine karşı ayakta tutan, üç sacayağı bulunmaktaydı: Cami, Tekye ve Medrese. Ne zaman bu üçü arasında ve özellikle de medrese ile tekye arasında ihtilâf olmuşsa, Osmanlı Devleti…

Continue reading

Risale-i Nur’un tahrif edildiği iftirasına cevaplar.

Akit Gazetesi’nin “Risale-i Nur’da büyük tahrifat” başlıklı haberi Nur talebeleri tarafından büyük bir infialle karşılandı. Benzer iddialar geçmişte de gündeme getirilmek istenmiş ancak Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Abdülkadir Badıllı ağabeyin ayrıntılı çalışması ile yalanlanmıştı. Prof. Ahmet Akgündüz, Badıllı ağabeyin çalışmasını tekrar hatırlattı. Aynı cevabı “Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi” adlı…

Continue reading