Osmanlı Devleti’nde Adlî Teşkilât ve Yargılama Usulleri

Yeni Turkiye Dergisi, Yargi Reformu, Ankara, 1996, sh. 966 vd.

Comments are closed.