IUR Lisans (Bachelor) ve Master bölümleriyle 2013-2014 ders yılına başlıyor

Rotterdam İslâm Üniversitesi (İUR), uluslararası akreditasyona kavuşan Lisans (Bachelor) ve Master bölümleriyle 2013-2014 ders yılına başlıyor

  • Hollanda YÖK’ünün (NVAO) 25 Mart 2013 tarihli kararıyla, 2010 yılında “master bölümü”nün tanınmasının ardından, “Avrupa tarihinde bir ilk” olarak Rotterdam İslâm Üniversitesi’nin İslâm İlahiyatı “Bachelor-Lisans Bölümü” de tanınmıştı.
  • Bu sebeple artık talebelerimiz ücretsiz ulaşım kartından (OV Kartı) istifade edebilecekleri gibi Hollanda Devlet eğitim bursunu (studiefinanciering)’da alabiliyorlar. Bu ders yılı için sadece lisans bölümü için 70’e yakın öğrenci başvurmuş (50  öğrenci kaydını yapmış) durumda.
  • İUR, sözünü ettiğimiz “bachelor” akreditasyon kararı sonrasındaki yeni eğitim-öğretim yılı açılışını 16 Eylül tarihindeki bir resepsiyon ile gerçekleştirecektir. Daha önce ilgili kurum ve kuruluşlara davetiyelerin de gönderildiği bu açılış resepsiyonuna ayrıca tüm halkımız da davetlidir. 

Yıllardır İUR’yi maddi-manevi olarak gönülden destekleyenler, elbette “resmen tanınma” kararını hararetle ve merakla beklemekteydi. Nitekim çok uzun süren bir prosedür ve sürecin ardından, Hollanda YÖK’ü 20 Mayıs 2010 tarihinde “İslâm Manevî Rehberlik Master Bölümü” resmen tanımıştı. Yakından takip ettiğiniz üzere 4 Ocak 2013 tarihinde akreditasyon komisyonunun ve buna istinaden NVAO’nun (Hollanda YÖK’ü) 25 Mart 2013 tarihli kararıyla, İslâm İlahiyatı “Bachelor-Lisans Bölümü” ‘de resmen tanınmıştı. Bilindiği üzere, Hollanda’da eğitim kurumlarında yer alan her bölüm ayrı ayrı akredite olmaktadır. Bununla birlikte bir bölümün tanınmasıyla birlikte kurum, artık resmi olarak tanınan bir kurum haline gelmektedir.

1997 yılında kurulan Rotterdam İslâm Üniversitesi (IUR), İslamî ilimlerin Hollanda’da akademik olarak öğretilmesini hedefleyen Avrupa ve Hollanda’daki ilk İslâm üniversitesidir. Rotterdam İslâm Üniversitesi’nin müfredatında İslâm dünyasında kabul görmüş ilmî metot ve gelenekler önemli bir yer tutmaktadır.

Halihazırda sadece İlahiyat Fakültesi (lisans & yüksek lisans) bulunan ve bu anlamıyla aslında “İslâm teoloji üniversitesi” olma hüviyeti de taşıyan İUR, eğitim faaliyetini tamamen Hollanda yüksek öğretim kanununa uygun olarak yürütmektedir. Buna bağlı olarak da bu fakülte bünyesinde 2 ayrı eğitim-öğretim programı yer almaktadır:

  1. 1.     Bachelor Islamitische Theologie (İlahiyat Bachelor/Lisans),
  2. 2.     Master Islamitische Geestelijke Verzorging (İslâmî Manevî Rehberlik-Mastır),

Birbirini tamamlayan ve yaşanılan ortamın karakteristik özelliklerini de dikkate alan bu lisans ve yüksek lisans programları sayesinde İUR, öğrencilerinin, genelde Avrupa özelde’de Hollanda’da İslâm’ı en güzel bir şekilde temsil edebilecek donanımlı olarak yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Özellikle 11 Eylül hadisesi sonrasında bu tür “manevî rehber”, “imam” veya donanımlı İslâm nesillerin yetişmesine Batı ülkelerinde son derece ihtiyaç bulunduğu aşikardır.

25 Mart 2013 tarihli kararla resmen tanınmış olan lisans bölümündeki derslerden bazıları olarak, “Arapça (1 yıl yoğun), “Hadis Metodolojisi ve Hadis İlimlerine Giriş”, “Hadis metinleri ve Problemleri”, “Kelam İlmine Giriş”, “Kur’an İlimlerine Giriş”, “İslâm Fıkhına Giriş”, “Kırâat ve Tecvîd”, “İbadetler fıkhı”, “Usûl-i fıkıh”, “İslâm Tarihi”, “Analitik ve Tematik Tefsir”, “Mezhepler tarihi”, Mezhepler “İslâm Âile Hukuku”, “Dinler tarihi”, “Avrupa’da İslâm ve Müslümanlar”, “Avrupa’daki Müslümanların Dinî Problemleri”.

Öte yandan sözünü ettiğimiz ilahiyat fakültesinin dışında İUR, ayrıca “Kırâat Enstitüsü” , “Arapça Dil Enstitüsü-Merkezi” gibi bazı enstitülere ve farklı alanlarda tasarlanmış kurslara da sahiptir. Özellikle Kıraat Enstitüsü’nde, icazetli ve alanında yetkin hocalar gözetiminde “kırâat-i aşere” eğitimi alınmakta olup, bu yönüyle belki de Avrupa’da bir ilki temsil etmektedir. Yine başında Arap hocaların bulunduğu “Arapça Dil Enstitüsü-Merkezi”, bir yandan İUR İlahiyat Fakültesi öğrencilerine ilmî Arapça eğitimi verirken, diğer yandan da her kesimden insana (Müslüman ve gayr-i Müslim) farklı gayelerle kısa ve uzun süreli eğitim vermektedir.

İUR ayrıca, toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak, vizyon ve misyonuna uygun düşen, değişik kurslar düzenlemektedir. “Hat ve ebru kursları”, “ney ve kanun kursları” ve “ilahiyat sertifika programları” bunlardan sadece bazılarıdır.

Bütün bu eğitim faaliyetleri ile İUR, gün geçtikçe Avrupa ve Hollanda’da yetkinlik ve etkinliğini daha fazla hissettirmektedir. 25 Mart tarihli akreditasyon kararı, İUR ve çalışanları üzerinde yeni bir sinerji oluşturmuş ve onlara yepyeni bir motivasyon vermiştir.

Bu vesile ile tekrar bildirmek isteriz ki İUR olarak, 16 Eylül Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz 2013-2014 eğitim-öğretim yılı açılış toplantısına ve toplantı sonrasındaki resepsiyona tüm kurum ve kuruluş temsilcileri ile bütün halkımızı davet ediyoruz.

Teşrifleriniz bizi onurlandıracak ve daha güzel hedeflere yürümemizde motivasyon kaynağı olacaktır.

Comments are closed.