Hollanda Eğitim Bakanı Bayan J. Bussemaker IUR hakkındaki Soru Önergesine çok önemli cevaplar verdi

Hollandalı İslam karşıtı politikacı PVV Genel Başkanı Geert Wilders, 06 Mart 2013 tarihinde Eğitim Bakanı Bayan J. Bussemaker’a verdiği soru önergesinde Rotterdam İslam Üniversitesi hakkında bazı sorular sormuştu. Eğitim bakanının bu sorulara verdiği cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

Soru:

Rektör‘ün, öğretim üyelerinin ve (kurum olarak) üniversitenin, “Batı değerlerine karşı olan kadın/erkek eşitliği, eşcinsellik ve mürtedlik” konusunda ki söylemlerine onlar ile birlikte hem fikir misiniz? Bu fikirlerin, akredite olmuş bir Hollandalı eğitim kurumun ’un prensiplerinde yer almaması gerektiği konusunda ne düşünüyorsunuz? Hayır ise neden? Evet ise, bu üniversitenin bachelor (lisans) ve master eğitimlerinin akreditasyonunu geri çekmeye hazır mısınız?

Cevap:

Hollanda devleti kadın/erkek eşitliğini, eşcinsel olanları veya olmayanları, mürted olanları veya olmayanları desteklemektedir. Bu çerçevede ben, eşcinsellerin – ve bayanların özgürlüğü ile sorumluyum ve bu konuda aktif şekilde siyasi prosedürleri uyguluyorum. Hükümetimiz, sosyal baskı gören eşcinsellerle, dinlerinden ayrılmaya karar veren azınlıklarla ve genç bayanlarla özel olarak ilgilenmektedir. Onlar, Sosyal İşler bakanı Asscher’inda resmi açıklamasında belirttiği gibi, özel bir destek hakkına sahiptirler.

Bahsetmiş olduğunuz ifadeler, dipnot ’ta belirtilmiş olan tarihe bakıldığında, 10 yıl önce yapılmış bir röportajdandır ve şahsi olarak (ifade özgürlüğüne dayanarak) söylenmiştir. Ayrıca, öğretim amacına yönelik akademik bir çalışmadan ibarettir ve rektörün şahsi fikirlerini bile içermemektedir. Bahsetmiş olduğunuz IUR’nin bachelor ve master eğitimleri akredite olmuştur ve ben bu akreditasyonların bu sebepten dolayı geri çekilmesini gerekli görmüyorum.

Soru:

IUR tarafından eğitilen manevi bakıcıların, ayırımcılığa yol açtıklarını ve Batı değerlerine karşı nefret dolu olduklarını ve bu sebepten dolayı asla resmi bir Hollanda kurumunda çalışmamaları gerektiği fikrinde misiniz? Hayır ise, neden değilsiniz?

Cevap:

Bu fikre katılmıyorum. Devlet kurumlarında çalışmakta olan Müslüman manevi bakıcılar, dikkat ve hassasiyet ile yeteneklerine göre seçilmektedirler. Bunun için de, bu kişilerde Batı değerlerine karşı bir nefret yer almamaktadır. Ayrıca, Bu çalışanların akredite olmuş ‘Manevi Bakıcılık’ diplomasına sahip olmaları şarttır. IUR’in Manevi Bakıcılık master eğitimi 2009 yılında akredite olmuştur.

 

Akredite komisyonu, hazırladıkları raporda özellikle şunun altını çizerek vurgulamıştır: “IUR temsilcileri ile görüşmelerde bulunan Komisyon, bu eğitimin farklı yöntemler ile kadın/erkek eşitliği hedeflediğini tespit etmiştir. Üstelik oldukça çok ve farklı kültürlere/azınlıklara sahip olan ‘Hollanda’daki İslamiyet’ çerçevesinde, IUR açık ve net bir şekilde ‘çeşitliliği’ hedeflemiştir. IUR kendi kalite kontrolünü sistemli bir şekilde geliştirmeyi ve özellikle Hollandalı yüksek eğitim kurumları ile samimi bir işbirliğini de ayrıca hedeflemektedir.”

Comments are closed.