Eindpresentatie Interreligieuze Dialoog Nanotechnologie, 15 november 2010

Op donderdag 11 november 2011 organiseert de Stichting voor Christelijke Filosofie in samenwerking met Stichting Socrates, Stichting Thomas More, ForumC en de Islamitische Universiteit Rotterdam de Eindpresentatie Interreligieuze Dialoog Nanotechnologie, volgend uit een project tot stand gekomen door Nanopodium.

Het project helpt mensen hun mening te vormen over nanotechnologie. De nadruk ligt hierbij op een gesprek tussen mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden; katholiek, protestants, islamitisch, humanistisch, esoterisch en joods. Omdat biotechnologie al regelmatig tot verschillen op levensbeschouwelijk vlak geleid heeft en nanotechnologie nog verder in de mens ingrijpt, is de kans groot dat ook deze technologie tot meningsverschillen gaat leiden tussen mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. In dit project zijn mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in dialoog gebracht over kwesties binnen nanotechnologie zodat ze alvast kennis kunnen maken met elkaars manieren van denken op dit gebied en van elkaar kunnen leren.

Tijdens de eindpresentatie zullen de resultaten uit de dialoog worden gepresenteerd, alsook in debat worden gegaan over deze uitkomsten. Daarnaast zal het boek ‘Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma’s’ worden gepresenteerd en overhandigt aan ir. Rein Willems, onder andere ex-topman van Shell. Deze publicatie, die is geschreven vanuit het Thijmgenootschap en met auteurs vanwege de Stichting Thomas More, zal ook tijdens de middag kunnen worden aangeschaft.

Het programma zal er als volgt uitzien:

13:00 uur Ontvangst met koffie / thee

13.30 uur Welkom door prof. dr. Tsjalling Swierstra

13.35 uur Welkom door prof. dr. Ahmed Akgunduz

13.40 uur Introductie door dagvoorzitter door prof. dr. Jan Hoogland

13.50 uur Presentatie resultaten project door prof. dr. Henk Jochemsen

14:10 uur Presentatie boek ‘Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma’s’ door prof. dr. Palmyre Oomen

14.30 uur Overhandiging publicatie aan ir. Rein Willems

14.35 uur Respons ir. Rein Willems

14:45 uur Pauze

15.00 uur Panel, bestaande uit drs. Nihat Eski, dr. Theo Boer, prof. dr. Tsjalling Swierstra, prof.dr. Rene Munnik en Bettina Reijn

15:50 uur Plenaire discussie zaal met panel en inleiders

16:45 uur Conclusies door de dagvoorzitter

17.00 uur Borrel

Comments are closed.