İNTİHAL İDDİALARI, YERLİ VE YABANCI AKGÜNDÜZ MUHALİFLERİ TARAFINDAN SERVİS EDİLİYOR

Algemeen Dagblad’a (AD) göre benim PKK tabirimi “Genç Kürtler” olarak yorumladığı iddia edilen ve daima PKK’nin elemanlarına Hollanda’da destek veren Türkolog Prof. Dr. Zürcher, Ermeni Soykırımına inandığını inkâr etmiyor. Maalesef aynı ismi taşıdığımız Amsterdam Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ahmet Akgündüz ve nihayet Türkiye’den destek aldıkları Marksist ve PKK’nin yayın organlarında…

Continue reading

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN İSLAMİYET VE TARİHİMİZ AÇISINDAN TAHLİLİ

1.    KUVVETLER AYRILIĞI VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Günümüzde başkanlık sistemi deyince, başkan olacak şahsın, devletin üç erkini yani yürütmek, yasama ve yargı erklerini tek başına üstleneceği manası verilmektedir. Bu anlayış tamamen yanlıştır. Devletin üç temel fonksiyonu olan yasama (teşrî’), yürütme (icrâ) ve yargı (kazâ) görevini hangi organlarla ve nasıl yürüteceği, kuvvetler ayrılığı prensibi gereği,…

Continue reading

Nurettin Yıldız Hoca’nın Bazı Yanlış Anlaşılmaya Müsait İfadelerine Cevaplar

Nureddin Yıldız Hocamız, bir İslam âlimdir. Ancak Risâle-i Nur hakkında bilerek veya bilmeyerek suizan celb edecek açıklamalar yaptığından ilmî bir şekilde tashih edilmeleri gerekmektedir. Biz de bu ihtiyaca binaen bazı izahlarını gözden geçirmesini istedik. Kardeşlerimizin istirhamlarını geri çevirmek olamazdı. Herkes bilmelidir ki, Bedîüzzaman, müslüman fertler ve cemâ’atler arasında birlik ve beraberliği…

Continue reading

Kösem Sultan ve Kadınlar Saltanatı

Kösem Sultan ve Kadınlar Saltanatı Son zamanlarda Muhteşem Rezalet diyebileceğimiz ve Kösem Sultan adını taşıyan dizi sebebiyle, konuyla alakalı gelen sorulara hakikatleri ifade eden bir cevap verelim dedik. Evvela, bu dizideki anlatılanlar tamamen, yalan ve iftiralara dayalı şeylerdir. Hedef Osmanlı devletini ve dolayısıyla İslamiyet’i karalamaktır. İkinci olarak, konuyla alakalı özet…

Continue reading

Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman Olamaz; Paris Saldırganları da Gerçek Müslüman Olamazlar

Dünyayı sarsan ve sadece Fransa halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen terör hadisesini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İslam hoşgörü dinidir; insanı en kıymetli varlık olarak kabul eder; ma’sum insanlara karşı yapılan tecavüz ve hücumları büyük günahlar arasında sayar. Nitekim bahsini ettiğimiz Kur’an ayeti bunu haykırmaktadır: ‘Kim bir başka canı öldürmek…

Continue reading

A Muslim cannot be a terrorist; a terrorist cannot be a real Muslim; the attackers in Paris cannot be real Muslims

A Muslim cannot be a terrorist; a terrorist cannot be a real Muslim; the attackers in Paris cannot be real Muslims We condemn all bloody and remorseless deeds and want to remind everybody that it is more dangerous to do similar deeds. We would like damn severely the terrorist attacks…

Continue reading

“Osmanlı Kânûnnâmeleri Ve Hukûkî Tahlilleri” adlı eserimizin X. Cildi Yayınlandı

“Osmanlı Kânûnnâmeleri Ve Hukûkî Tahlilleri” adlı eserimizin X. Cildi “İşte, kâ’be-i saadetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın Hacer-ül Esved’i, Kâ’be-i Mükerremedir; ve dürret-i beyzası, Ravza-i Mutahhara’dır; Mekke-i Mükerreme’si, Ceziret-ül Arab’dır; Medine-i medeniyet-i münevveresi, tam hürriyet-i şer’iyeyi tatbik eden Devlet-i Osmaniye‘dir.(Münazarat, 72). “Osmanlı Kânûnnâmeleri Ve Hukûkî Tahlilleri” adlı araştırma serimizin X. Cildine de bizi…

Continue reading

“Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Said Nursî ve İlmî Şahsiyeti” adlı eserimizin BEŞİNCİ CİLDİNİ TAKDİM EDERKEN

“Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Said Nursî ve İlmî Şahsiyeti” adlı eserimizin Beşinci cildini tamamlamaya muvaffak eden Allah’a hamd ve O’nun şanlı Peygamberi ile ashâbına salat ü selam olsun. Kitabın bu cildi Bedîüzzaman’ın 1949-1957 yılları arasındaki hayatını ve daha önemlisi de bu dönem Cumhuriyet tarihini doğrudan ilgilendirmektedir. Bedîüzzaman’ın 2.12.1949 günü Emirdağ’a getirilişinden…

Continue reading

Bir Nur talebesinden Eli Kalem Tutanlara ve Devlet Adamlarına Açık Mektup

OSMANLI DEVLETİNİN ÜÇ SACAYAĞI VARDI: CAMİ, TEKYE VE MEDRESE Şunu ifade etmekte zaruret vardır ki, 600 sene Osmanlı devletini bütün hü-cumlara ve haçlı seferlerine karşı ayakta tutan, üç sacayağı bulunmaktaydı: Cami, Tekye ve Medrese. Ne zaman bu üçü arasında ve özellikle de medrese ile tekye arasında ihtilâf olmuşsa, Osmanlı Devleti…

Continue reading

وقف البحوث العثمانية نشر كتاب “الدولة العثمانية المجهولة” مرة ثانية بقلم الأستاذ د. أحمد آق كوندز

الإسلامي مدة ستة قرون، والتي حكمت أجزاء واسعة منه، وعلى الرغم من كل ما يُقال عنها فإنها لعبت دوراً مهماً في هذه الحقبة من التاريخ، فتاريخها هو تاريخنا، وقبل ذلك فهو جزء من التاريخ الإسلامي ككل، والذي يربطنا معها بالعقيدة، وبالتالي تجمعنا الأخوة الإسلامية وكفى بذلك رابطاً وجامعاً. ومما يؤسف…

Continue reading